กิจกรรม

สำรวจภูเก็ต

สำรวจภูเก็ตได้อย่างง่ายดายโดยการเช่ารถจักรยานยนต์และขี่ไปยังชายหาดที่สวยงามและซ่อนรอบชายหาดภูเก็ตเช่นหาดอิสรภาพ