ทัวร์ทะเล

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ทัวร์ทะเลอันดามัน

เกาะพีพีและเกาะปะการัง

เกาะพีพี เกาะประการัง เกาะไข่ เกาะราชา เกาะเจมส์ บอนด์และกระบี่เป็นเพียงตัวอย่างของจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียง จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงคือเกาะตาชัย ณ หมู่เกาะสิมิลัน